ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം!

കോറോപ്ലാസ്റ്റ് (കോർഫ്ലൂട്ട്) റീസൈക്കിൾ ബിൻ

  • Corrugated plastic recycle bin

    കോറഗേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ ബിൻ

    കുഷ്യനിംഗ് പ്രകടനം മികച്ചതാണ്. കോറഗേറ്റഡ് ബോർഡിന് പ്രത്യേക ഘടനയുള്ളതിനാൽ, പേപ്പർബോർഡ് ഘടനയിൽ 60~70% വോളിയം ശൂന്യമാണ്, അതിനാൽ ഇതിന് നല്ല ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രകടനമുണ്ട്, കൂടാതെ പാക്കേജിംഗ് ലേഖനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയും ആഘാതവും ഒഴിവാക്കാനാകും.